Deze prijs – welke in 1954 bij de viering van het zilveren Jubileum van de vereniging werd ingesteld – wordt jaarlijks uitgereikt aan de ruiter die de beste prestatie levert, vastgesteld op grond van het behaalde aantal punten.

De punten behaalt men door deel te nemen aan NRSV ritten (hieronder wordt ook verstaan het uitzetten en voorbereiden van een tocht of wedstrijd) en dan worden de volgende punten toegekend:

Rally20 punten
2-Daagse20 punten
3-Daagse30 punten
4-Daagse40 punten
Verkorte 4-Daagse35 punten

Bovendien worden punten toegekend volgens klassering in de betreffende tocht of wedstrijd. Deze toekenning geschiedt zonder rekening te houden met het werkelijk aantal uitgekeerde prijzen:
Voor rally’s van 10 tot 1