I&R voor paarden vanaf 21 april 2021 aangescherpt

De identificatie- en registratieregels (I&R) voor paarden worden vanaf 21 april 2021 aangescherpt. Dit heeft impact op jou als paardeneigenaar en voor de locatie waar je paard is gehuisvest. De nieuwe wet heeft als doel de locaties waar paarden verblijven beter in kaart te brengen, zodat wanneer er bijvoorbeeld een ernstige, besmettelijke ziekte uitbreekt, adequate maatregelen genomen kunnen worden. De gegevens worden bijgehouden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Vanaf 21 april 2021 is het in Nederland verplicht om paarden te registreren op een locatie. Dit betekent dat iedereen met een paard of ezel een UBN nummer moet aanvragen bij de RVO voor de locatie waar het dier staat. Het dier dient dan in het systeem gekoppeld te worden aan de desbetreffende locatie. Deze regeling is al bekend voor rundveehouders, schapenhouders en geitenhouders.

Als paarden langer dan 30 dagen van locatie wisselen dan moet dit via de RVO website bekend gemaakt worden. Verplaatst het paard zich korter dan 30 dagen dan moet er een administratie aanwezig zijn thuis waarin vermeld staat waar het paard geweest is en hoelang (alleen bij overnachting). Deze administratie dient 3 jaar bewaard te worden.

Voor meer informatie, zie de volgende websites:

Bitmagazine: Nieuwe wetgeving over het registreren van paardachtigen in

LTO Nederland: Strengere I&R paardenhouderij aanstaande

Sectorraad Paarden: Identificatie & Registratie

Bron: Bitmagazine en Facebook Dierenkliniek Heusden & Altena